Anlita de bästa

Vill du veta vilket det allra bästa receptet för framgång är? Det handlar inte så mycket om dig själv och din kapacitet och potential utan mer om din förmåga att omge dig med människor som har förmågan att ta dig dit du vill. Ingen människa kommer särskilt långt för egen maskin, men med rätt verktyg kan man komma hur långt som helst. Människor kan ses som tillgångar eller verktyg, utan att för den sakens skull ta bort deras värde som person.

Människor är tillgångar

Om man ser till företag till exempel. De företag som lyckas är de som har rätt personer på varje post. Det är faktiskt så enkelt! Det handlar sällan om produkten eller tjänsten de säljer, utan om att lyckas med alla steg i produktion och marknadsföring. Dessa företag består inte av bara en person med en briljant idé, utan om en människa som vet att hitta andra människor som kan få hennes idé att lyfta.

Idag finns det rekryteringsfirmor som sköter rekryteringen av dessa "tillgångar" och att anlita en rekryteringsfirma är bara ännu ett steg i att överlåta viktiga uppgifter åt experter. Jag var med i en chefsrekrytering i Malmö här för leden och det var sannerligen intressant att på nära avstånd följa processen. När rekryteringen var färdig var jag inte bara hänförd utan också fullkomligt övertygad om att chefen som rekryterades förmodligen fötts enbart för denna uppgift - så perfekt var hon för jobbet!

Det finns inga gränser och inga egentliga hinder, mer än i våra egna psyken.

29 Jan 2019