Gör en bra rekrytering

Är det dags att rekrytera mer personal till företaget? För att göra det så bra som möjligt, se till att ha en tydlig process att gå efter. Du kan välja att rekrytera på egen hand, eller gå via en rekryteringstjänst, läs mer här om en sådan. Det som en process alltid börjar med, det är att fastställa en kravprofil som det heter. I den beskrivs befattningen och vad den innebär. Skriv även vad som krävs i forrm av utbildning och erfarenhet, men även vad ni kan erbjuda de som söker i lön och andra anställningsvillkor.

Annonsera

När kravprofilen är fastställd, så är det dags att annonsera ut tjänsten. Se till att göra en lockande jobbannons samt se till att dela den på rätt ställen. Det finns flera bra plattformar att använda dig av.

Intervjuer

När du får svar på din annons, så är det bra att göra ett första urval och kalla dem på en intervju. Se även till att få de sökandes referenser, helst två stycken. Se även till att ha en bra intervjuform.

Anställa

När du har hittat den du vill anställa, så kan du erbjuda den personen tjänsten. Se även till att meddela de andra att de inte fick tjänsten denna gång. 

Få hjälp med att rekrytera

Om du inte har tiden eller kunskapen att själv göra en rekrytering, så kan du låta ett brar rekryteringsföretag ta hand om det åt dig.

1 Feb 2022