Hur fungerar digital fastighetsförvaltning?

Om man tar begreppet fastighetsförvaltning, så innebär det förvaltning och underhåll av en fastighet och dess byggnader, som ibland utförs av fastighetsägaren, ibland på entreprenad. Kommersiell fastighetsförvaltning utförs av fastighetsbolag. Men vad innebär då digital fastighetsförvaltning? Det har att göra med digital fastighetsautomation, vilket bland annat innebär att man har olika system, som kopplas samman och att de samverkar med varandra. Det så att de tillsammans ska bidra till en optimal och anpassningsbar inomhusmiljö. Man kan göra hela fastigheten smartare så att säga. 

Vinster med digital fastighetsutomation

 • Bättre kontroll på fastigheten, enklare att styra
 • Minskade energikostnader
 • Minskade förvaltningskostnader
 • Bättre felavhjälpning
 • Bättre inomhusmiljö
 • Ventilationskontroller, besiktningar och energideklarationer kan göras digitalt
 • Underhållsplaneringen underlättas, liksom nyckel- och låshantering.

Hinder och risker

 • Bristande kunskap om digital fastighetsautomation
 • Kostsamt och ibland svårt att installera i gamla fastigheter
 • Kräver högre säkerhet för att undvika intrång
 • Risk för leverantörsinlåsning
 • Personuppgiftshantering, GDPR

Digital fastighetsförvaltning i form av lika förvaltningstjänster

Ett företag som valt att satsa helhjärtat på detta med digital fastighetsförvaltning, eller digital property management & administration som de valt att kalla det, är Croisette. Inom detta har de en mängd olika förvaltningstjänster där digital service är i fokus. De har bland annat fokus på att kunna leverera skräddarsydda lösningar med en rad olika tjänster. Bland annat sådana som redan finns, men även sådana de själva har utvecklat. 

Fastighetsbolag har en hel del att vinna på att automatisera så mycket administrativa och tekniska delar av förvaltningen som möjligt.

9 Feb 2022