Lära sig mer om projektledning

Allt som oftast inom reklamvärlden så är det som så att det man jobbar med, det läggs upp som ett projekt. Vi har haft en utomstående projektledare ett par gånger, men funderar själv på att se till att flera av oss på företaget ser till att gå en projektledarutbildning. Det finns ju flera olika projektledarutbildningar, som verkar bra. Så det gäller välja den som ger mest helt enkelt.  Det så att man får allt man behöver för att lära sig allt så som man ska.

Utveckla sig själv med utbildningar

Det är aldrig fel att låta personal på ett företag hela tiden utvecklas genom att gå olika utbildningar. Det är bara positivt för själva företaget och det ökar kompentensen hos medarbetarna. De kan i sin tur även lära andra det de fått till sig. Det är inte bara projektledarutbildning man kan gå, utan det finns ju en mängd olika sorters utbildningar.

Svetsa samman teamet

En annan sak som är bra att göra, i ett företag, det är om man arbetar i ett team så se till att de svetsas samman på ett bra sätt. Det kan man göra på olika sätt. Dels finns det dagar att åka iväg, på teambuilding, som är slags kurser. Sen kan man även göra saker gemensamt, som ta en after work eller åka på en konferens med trevliga kvällsaktiviteter. Ju mer ett team trivs tillsammans desto bättre jobbar dom!

15 Jun 2018