Ledarskap, är det något för alla?

Det finns olika typer av ledarskap. Det kan vara en person som vid en händelse automatiskt tar tag i saker, som exempelvis vid en bilolycka. Han, eller hon, leder de övriga och de följer. Andra typer av ledare är de inom arbetslivet. Även där krävs det en del karaktärsdrag för att folk ska låta en leda dem. Vad är det då som krävs?

  • Tydlighet
  • Struktur
  • Lyhördhet
  • Auktoritär
  • Tillåtande

Dessa ovanstående punkter är saker som anställda själva sagt att de vill att en ledare utstrålar. Tydlig information, en bra struktur i hur arbetet fördelas, att vara lyhörd inför de anställdas behov och önskemål, att kunna peka med hela handen vid behov och att samtidigt låta de anställda få lov att "prova sina vingar" i olika projekt. 

Du kan också lära dig att bli en bra ledare

En del människor har detta inbyggt i sig redan från början. Andra skolas in i det genom olika utbildningar och kurser. För dig som vill utveckla ditt ledarskap, eller som är ny inom rollen som chef, så är Ouii Ledarskap ett företag som erbjuder ledarskapsutbildningar för alla. I kurserna, som inkluderar personligt ledarskap och mer allmänt, ingår det ett mentorskap. du får en erfaren ledare som du kan vända dig till för att lära dig hur du håller lönesamtal på bästa sätt. Hur du ska göra för att hålla i tuffa samtal där permitteringar är aktuella och mycket mer. Efter ett år som adept blir du en fullfjädrad ledare som kan axla även de svåraste rollerna. 

11 Aug 2018