Reklam och dess påverkan på våra liv

Reklam påverkar ju oss, på olika sätt. I videon vi delar idag, så får du ta del av vad reklam är, varför det finns så mycket reklam, var den finns, vem den riktar sig till och en hel del annat. Ganska intressant faktiskt! 

Hur gör du själv när det kommer reklam på tv? Byter du kanal, går du iväg, eller tittar du på den?

2 Feb 2022