Skydda din produkt

Den moderna historian är fylld av människor som kom på briljanta saker, bara för att se någon annan knycka deras idé och skapa sig både ett namn och en förmögenhet. Se bara på telefonen som anses vara en uppfinning av Bell, men som i själva verket av italienaren Antonio Meucci. Han hade inte råd att ansöka om ett patent, och fick därmed se sin uppfinning "stjälas" av någon annan. Men hur gör man då för att skydda en produkt man har skapat? 

Designskydd

Man kan ansöka om ett designskydd, även kallat mönsterskydd, i Sverige. Det innebär att man skyddar en produkt och att man får ensamrätt på att tillverka och sälja den. Detta gäller inte bara helt nya innovationer, utan också nya utseenden eller former på en redan känd artikel. Som exempelvis en stol. Du kan komma på en helt ny utformning, och vill inte att någon annan ska härma den. Du ansöker då om ett mönsterskydd. 

Vem gör det?

Du kan själv ansöka om mönsterskydd hos Patent- och registreringsverket (PRV) men att istället gå igenom en patentbyrå gör att processen blir enklare för dig. patentbyrån gör alla de undersökningar som krävs för att se så att din produkt inte redan finns på marknaden och ser sedan till att ditt patent, eller ditt mönsterskydd, blir korrekt utformat. Ett patent som är otydligt möjliggör nämligen att andra kan kopiera din design och det vill du inte. 

22 Dec 2018