Smarta lås till personalen

Digitalieringen av vårt samhälle är fantastisk på många sätt. Här finns både för- och nackdelar. Fördelarna är svindlande många. Nackdelarna är helt enkelt den, att den gör hela vårt samhälle otroligt sårbart, eftersom allt går på elektricitet. Tänk dig dagen då den försvinnner. Vad händer då? Vi kan varken komma in på våra jobb, arbeta, laga mat, gå och handla, värma oss, gå på toaletten och så vidare, i det oändliga. Det tål att tänkas på. Men där är vi ju inte riktigt. Låt oss tänka på fördelarna i ställe.

Digitala lås släpper in rätt personer

Med digitala lås, behöver du inte dela ut nycklar. Istället får alla ett passerkort. I systemet, kan du sedan bestämma vilka som ska få inträde och de som inte ska få, vilka tider dörrarna ska öppnas för dem. Du kan se vem som har gått in genom vilken dörr och så vidare. Med digitala lås har du så myket större kontroll på dina fastigheter. Du kan exempelvis släppa in städpersonalen på de tider som du önskar.

Säkerhetssystem med kameror

Med Zonalarm får du inte bara ett digitalt låssystem. Du kan även installera säkerhetslarm i Stockholm. Då får du ett komplett system med larm som går på vid inbrott, brand, rökutveckling, eller vid en nödsituation. Du får små kameror med CCT-TV som höjer säkerheten och hjälper till att lösa brott. Inte bra det, du kan även få larm om temperaturen sjunker eller ökar, vid översvämningar och fukt. Här har du en komplett digital övervakare. Bra att ha.

13 Dec 2017