Stämpelklocka eller tidrapportering?

På en del jobb är det mycket viktigt att hålla koll på den tid man jobbar. På en del ställen finns det kvar så kallade stämpelklockor, där man stämplar in då man börjar jobba och stämplar ut då man går hem. Dock är det mer vanligt att ha tidrapportering i form av system på nätet. Även där kan man stämpa in och ut, eller skriva in manuellt hur man har jobbat. Detta är ofta på de jobb där man har rörliga tider eller flex att ta av eller jobba in. En tidrapportering är sedan det som ligger till grund för den lönekörning som görs varje månad. Det så att alla får rätt lön för den tid de jobbat.

Smart system för tidrapportering

Tidrapportering ligger som sagt till grund för lönekörningen. Oftast är det så att man jobbar enligt ett visst schema med ett visst antal timmar inplanerade och det oavsett om man jobbar rörliga pass eller kontorstider. För att underlätta administrationen av det hela är det bra att samla allt i ett bra system. Då får den som arbetar koll på sina timmar så väl som att adminstratören får ett färdigt underlag inför lönekörningen när den anställdes chef har attesterat tidkorten.

Ett digitalt tiddrapporteringssystem underlättar därmed för alla parter och är bra mycket smidigare än en stämpeklocka med fysiska stämpelkort. Fast det finns inte kvar på många platser idag eftersom det idag har tagits över mer och mer av olika digitala system för att rapportera tid.

 

 

 

21 Dec 2020