Vad är en auktoriserad Redovisningskonsult?

En redovisningskonsult är en person som självständigt biträder externa uppdragsgivare med redovisningstjänster och rådgivning. Om man innehar titeln auktoriserad redovisningskonsult så innebär det att man har som en slags kvalitetsstämpel och en tydlig yrkesidentitet. På categoria.se finns det flera auktoriserade redovisningskonsulter du kan vända dig till. Som redovisningskonsult så jobbar man med det mesta som rör ekonomi och redovisning. Det är bokföring, löpande redovisning, årsbokslut, deklaration, årsredovisning samt mycket mer. Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor är flera. Oftast så blandas dessa två yrkesroller dock samman.

Redovisningskonsult eller revisor?

Redovisningskonsult och revisor är som nämnt två olika yrkesroller som ofta blandas ihop. Yrkesrollerna har två helt olika ändamål och arbetsuppgifter. En auktoriserad redovisningskonsult har en stor bredd på sitt arbetsområde. De har ofta en bred kunskap om mycket. Konsultation och affärsrådgivning ingår mer eller mindre i alla tjänster. En revisor har istället som uppgift att utföra en oberoende kontroll av ett redan utfört arbete.

Att jobba som redovisningskonsult

En redovisningskonsult kan arbeta med det mesta som har att göra med ett företags administration. Det innebär allt från löpande bokföring och löner till deklarationer och årsredovisning. Man kan också vara specialist inom ett visst område, till exempel löneadministration eller koncernredovisning. Det går att ha eget företag som redovisningskonsult. Du kan lätt komma igång på ett bra sätt genom Srf konsulterna. Det går även bra att söka jobb hos en redan etablerad redovisningsbyrå. Det är goda framtidsutsikter för den som vill jobba som redovisningskonsult idag.

17 Sep 2019