Viktigt att ha en bra likviditet

Det spelar ingen roll om man har ett företag eller är en privatperson. Det här med att ha en bra likviditet är något alla bör tänka på. Dock är det mer vanligt att tala om likviditet, alltså betalningsförmåga i samband med företag eller verksamhet. Likviditeten är som ett slags mått över företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Alltså en ögonblicksbild över vad företaget har i likvida medel. Man jämför vad som finns i företagets kassa med det totala värdet av de kommande utbetalningar, dvs företagets tillgång på likvida medel i förhållande till sina kortfristiga skulder.

Förbättra likviditeten

Det finns en mängd saker som ett företag kan göra för att förbättra likviditeten. Ett kortsiktigt sätt kan du läsa mer om på fakturaköpsguiden. Du kan ge dina kunder kortare betalningstid, det är inte ett måste att ge dem 30 dagar. Du kan även själv se över dina leverantörers kredittider och se om du kan få fler dagar än 30.

Ett annat sätt att förbättra likviditeten på är att minska kapitalbindningen i företaget. Om du har ett varulager, binder det mycket kapital som du kunnat använda på annat sätt som ett exempel. Att se över företagets kostnader överlag är även det bra att göra. Kanske det går att minska på en del av dem. Att leasa inventarier kan även det vara ett sätt att minska kostnader. 

Som en sista utväg så kan du så klart sälja av tillgångar, men det borde behövas om du ser över alla andra saker först. 

7 Feb 2020